Retencions per Drets d'Autor

 CONVENIS INTERNACIONALS SUBSCRITS ENTRE ESPANYA I ALTRES ESTATS ESTRANGERS, PER A EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ FISCAL

(*) Percentatge de retenció aplicable als Drets d’Autor sobre obres.

ESTATS

TRIBUTACIÓ MÀXIMA A ESPANYA

ALBANIA

No imposició

ALEMANYA

5%

ARÀBIA SAUDITA

8%

ARGÈLIA

7% / 14% (*)

ARGENTINA

(*) 3% / 5% / 10% / 15%

AUSTRÀLIA

10%

ÀUSTRIA

5%

BARBADOS

No imposició

BÈLGICA

5%

BOLÍVIA

(*) No imposició / 15%

BOSNIA I HERZEGOVINA

7%

BRASIL

(*) 10% / 15%

BULGÀRIA

No imposició

CANADÀ

(*) No imposició / 10%

CHINA

10%

COLÒMBIA

10%

COREA DEL SUR

10%

COSTA RICA

10%

CROÀCIA

8%

CUBA

(*) No imposició / 5%

DINAMARCA

Derogat

EDUADOR

(*) 5% / 10%

EGIPTE

12%

EMIRATS ÀRABS UNITS

No imposició

EQUADOR

(*) 5% / 10%

ESLOVÀQUIA

(*) No imposició / 5%

ESLOVENIA

5%

ESTATS UNITS (USA)

(*) 5% / 8% / 10%

ESTÒNIA

5% / 10% (*)

FILIPINES

15% (**) / 20%

FINLÀNDIA

5%

FRANÇA

(*) No imposició / 5%

GEORGIA

No imposició

GRECIA

6%

GRAN BRETANYA

10%

HOLANDA

6%

HONGRIA

No imposició

ÍNDIA

10% / 20% (*)

INDONÈSIA

10%

IRAN

5%

IRLANDA

(*) 5% / 8% / 10%

ISLANDIA

5%

ISRAEL

(*) 5% / 7%

ITÀLIA

(*) 4% / 8%

JAPÓ

10%

JAMAICA

10%

KAZAJSTAN

10%

LETÒNIA

5% / 10% (*)

LITUANIA

5% / 10% (*)

LUXEMBOURG

10%

MACEDÒNIA

5%

MALASIA

5% / 7% (*)

MALTA

No imposició

MARROC

(*) 5% / 10%

MÈXIC

(*) No imposició / 10%

MOLDÀVIA

8%

NORUEGA

5%

NOVA ZELANDA

10%

PAKISTAN

7,5%

PANAMA

5%

POLÒNIA

(*) No imposició / 10%

PORTUGAL

5%

ROMANIA

10%

RÚSSIA

5%

EL SALVADOR

10%

SERBIA

(*) 5% / 10%

SUDAFRICA

5%

SUÈCIA

10%

SUÏSSA

5%

TAILÀNDIA

(*) 5% / 8% / 15%

TRINIDAD I TOBAGO

5%

TUNÍSIA

10%

TURQUIA

10%

TXÈQUIA

(*) No imposició / 5%

URSS

Derogado

URUGUAY

(*) 5% / 10%

VENEÇUELA

5%

VIETNAM

10%

XILE

5% / 10%(*)

XINA

10%

 

(*) Percentatge de retenció aplicable als drets d'autor sobre obres.

(**) 10% per als cànons pagats per una societat registrada en el consell filipí d’inversions que actuï en sectors d’interès preferent.

 

ALS ESTATS SENSE CONVENI SERÀ DEL 24,75%

En tots els casos s´ha considerat que el perceptor d'aquestes rendes és el beneficiari efectiu; de no ser així, podria establir-se un percentatge de retenció diferent.

Més informació i text del convenis: http://www.aeat.es