SINLI

SINLI/IE FANDITE
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA DE DOCUMENTS

Més informació a: http://www.fande.es 
El mes d'abril de 2000, en el si de la Cambra del Llibre, es va constituir una comissió intersectorial, sota la coordinació de la Sra. Ana Zendrera, formada per un representant de les seccions d'editors, distribuïdors i llibreters de la Cambra, amb l'objectiu d'unificar criteris i esforços sobre la transmissió electrònica de documents que habitualment s'intercanvien en el comerç del llibre.

El 4 de juliol de 2001, en una reunió a Madrid a la que van assistir els representants de les institucions del sector del llibre, la comissió va presentar les seves conclusions, així com els documents que es pretenia normalitzar i la fitxa del llibre, i es va acordar endegar el sistema amb una prova pilot que es va realitzar a finals del mateix any, amb gran èxit.

Actualment, el SINLI funciona amb normalitat i cada dia són més les empreses que s'hi adhereixen.

PASSOS A SEGUIR PER A DONAR-SE D'ALTA A
SINLI/IE-FANDITE

  1. Cal que estigueu informatitzats amb un programa de gestió, adapteu el sistema per a la lectura dels documents i tingueu accés a Internet. El sistema SINLI/IE-FANDITE no té cap requisit especial, ni quotes de manteniment.
  2. A la pàgina web de FANDE (http://www.fande.es) i trobareu àmplia informació. També hi podeu trobar els 17 documents que han estat normalitzats i baixar-los lliurement. Juntament amb els documents hi ha disponible un manual d'instal·lació. Així mateix hi ha informació o links a la pàgina de Fandite a las pàgines web de les associacions del nostre sector.
  3. Recomanem que llegiu amb deteniment tota la informació i els documents, abans d'iniciar els passos per a donar-vos d'alta.
  4. L'assessor tècnic de Fandite, Sr. Pedro Rodriguez, està a disposició dels usuaris per tal de respondre tots els dubtes i consultes sobre el sistema SINLI/IE-FANDITE Podeu posar-vos en contacte amb ell, tant per telèfon (619 29 20 10), com per c/e: webpedroca@jazzfree.com 
  5. Si disposeu d'un programa estàndard, és necessari que us poseu en contacte amb el vostre proveïdor habitual de software, que us comunicarà si ja teniu el programa adaptat als documents SINLI.
  6. Si teniu un programa fet a mida, us heu de posar en contacte amb el vostre tècnic per tal de facilitar-li tota la informació, així com la pàgina web de Fande i les dades de contacte del Sr. Pedro Rodriguez, per si desitja fer-li consultes sobre l'adaptació dels documents i com utilitzar el SINLI.
  7. El més important és la normalització de documents SINLI. Heu d'estudiar quins documents voleu intercanviar en primer lloc (albarans de lliurament, de comanda, de devolució, factures, canvis de preus, informe de liquidació de vendes, etc.) i després donar-vos d'alta a IE-FANDITE.
  8. Recordem que SINLI/IE-FANDITE està adaptat a un format de text. Del sistema operatiu s'han d'extreure fitxers TXT, que són els que estan normalitzats.
  9. Si, de moment, no podeu utilitzar el programa de transmissió IE-FANDITE, però voleu utilitzar el Sistema Normalitzat del Llibre SINLI, després d'estandarditzar els documents, podeu enviar-los a través d'una altra forma de transmissió: Internet, etc. L'objectiu és que, d'aquí a pocs mesos, siguin molts els usuaris de l'estàndard SINLI per a la transmissió electrònica de documents.