Serveis de la Cambra

La Cambra del Llibre de Catalunya gestiona tot el que fa referència al comerç exterior del llibre:

 • Assegurança de transport de les exportacions (o expedicions) i de les importacions (o introduccions) a través d'una pòlissa global de prima reduïda, subscrita amb una important companyia asseguradora.
 • Tarifes especials per a trameses de llibres per correu a l'estranger i servei de courier a través de Swiss Post.
 • Emissió de certificats d'assegurança amb una pòlissa global, en cas de sinistre o a petició del client estranger.
 • Assessorament sobre legislació de comerç exterior.
 • Certificació de factures per a l'obtenció del Visat Consular, si és requerit pel país de destinació.
 • Reconeixement de firmes dels membres de les empreses associades a petició dels Consolats.
 • Assessorament sobre legislació de comerç exterior en el tràfic de mercaderies.
 • Informació estadística general de comerç exterior.
 • Comerç Intracomunitari:
   • Adquisicions intracomunitàries de béns o
   • Lliuraments intracomunitaris de béns o
   • Elaboració i presentació de l'INTRASTAT
 • Exportacions i importacions amb Tercers Països en la documentació que es refereix a:
  • Confecció de DUA (Trameses per correu postal)
  • Emissió de Certificats d'Origen
  • Confecció de Declaracions de Valor.
  • Col·labora estretament amb la FEDECALI en l'elaboració de les estadístiques anuals "Comercio Exterior del Libro".

ALTRES SERVEIS

 • Assegurança de transport de mercaderies dins el territori nacional, a través d'una pòlissa global de prima reduïda, subscrita amb una important companyia asseguradora.
 • Informació bibliogràfica informatitzada procedent de les bases de dades de l'ISBN.
 • Informació general de tots els temes que afecten el sector del llibre. La Cambra del Llibre de Catalunya uneix els esforços de tots els que integren la cadena del llibre, potenciant les sinergies que creen. Per tot això compta amb un equip de professionals experimentats en el Comerç Exterior del Llibre i en d'altres àrees connexes.

CONVENIS I ACORDS

 • Conveni de col·laboració subscrit amb la Cambra de Comerç de Barcelona que facilita la internacionalització de les empreses associades al nostre col·lectiu.
 • Acord amb l'operador postal SWISS POST, que permet acollir-se a tarifes especials per a trameses de llibres a l'estranger amb despatx de Duana i per serveis de courier.

La FEDECALI, en la seva qualitat de representant de les tres Cambres esmentades, ha promogut una sèrie d'acords amb diverses entitats que suposen una important ajuda per al sector del llibre, els quals exposem a continuació:

 • Acord comercial amb IBERIA LAE pel qual s'estableixen unes tarifes preferencials per al transport de llibres i material educatiu molt avantatjoses. Val la pena conèixer-les i aprofitar-ho.
 • Acord marc amb IBERIA LAE pel qual s'estableix que aquesta societat ofereix descomptes i condicions especials en les seves tarifes aèries nacionals i internacionals utilitzables a la XARXA IBERIA, per assistir als esdeveniments del sector del llibre: comitès, fires, congressos, missions comercials, exposicions, salons especialitzats, etc.
 • Conveni de col·laboració financera subscrit amb el BBVA, que comprèn una sèrie de productes i serveis financers dissenyats específicament per al sector del llibre i que van des de línies financeres en el mercat interior fins a tota la gamma de serveis de comerç exterior, assegurances, medis de pagament internacionals, etc.

D'aquests acords en poden gaudir tots els membres de les Cambres del Llibre de Catalunya, d'Euskadi i de Madrid.

MISSIONS EMPRESARIALS

Amb el suport d'ACC1Ó, agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, la Cambra organitza missions empresarials a països d'Amèrica i d'Europa, a les que tenen accés els seus associats que acomplexin els requisits establerts per l'esmentada Agència. Així mateix, organitza missions inverses de potencials compradors estrangers.

Com a entitat col·laboradora i membre del comitè executiu d'ACC1Ó, la Cambra tramita les peticions de subvencions que facilita aquesta Agència, entre les que destaquem:

 • Missió de Prospecció Individual (MIPRO)
 • Visita a Certàmens Internacionals (CERIT)
 • Missió de Compradors Estrangers (MICRO)


FEDECALI - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÁMARAS DEL LIBRO
La Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI) es va crear amb la clara vocació d'aglutinar tots els sectors del món del llibre, fruit de l'associació de les Cambres del Llibre de Catalunya, d'Euskadi i de Madrid.
La finalitat i objectius previstos als Estatuts de les Cambres confederades són assumits com a propis per la FEDECALI.

PUBLICACIONS

La FEDECALI publica anualment, amb el patrocini de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, el COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO, un estudi que recull de forma detallada totes les dades relatives al comerç internacional del llibre, tant d'exportació com d'importació. Es tracta d'una útil publicació per conèixer l'evolució històrica de les xifres globals, la seva distribució geogràfica per països de diferents àrees i la seva classificació per matèries, d'acord amb la Classificació Decimal Universal (CDU).

Així mateix, ha publicat el MANUAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO, publicació que s'actualitza anualment i que recull tota la informació d'utilitat per a l'exportador (tràmits, documents, etc.).