ASSEGURANÇA

La Cambra té contractada una pòlissa global i col·lectiva per al transport de les mercaderies amb la companyia Generali, que permet assolir unes primes reduïdes per volum consolidat dels membres associats.


L’assegurança cobreix el transport de mercaderies nacional, europeu i internacional.


Zones i primes:

  • Europa, EUA, Canadà, Canàries i Andorra, 0,07%

  • Amèrica llatina i resta del món, 0,07%

  • Nacional, 0,09%


Si hi esteu interessats o voleu saber com contractar assegurança per als vostres enviaments, pregunteu al nostre departament export@cambrallibre.cat