Assessorament


Conveni col·lectiu estatal 2014-2015-2016

01/07/17

El conveni col·lectiu al que estan adherides les empreses membres de la Cambra del Llibre (tret d’alguna excepció) és el “Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars”. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7947

El Conveni vigent és el de la resolució de 3 de juliol de 2015, Boe 168 de 15 de juliol de 2015, i encara està en vigor i prorrogat. CC.OO. ha denunciat el Conveni el mes de desembre de 2016 proppassat i s’han obert negociacions, sobre les quals es pot preveure una resolució en el segon semestre de 2017.

De moment no hi ha cap notícia més. Tampoc no hi ha cap recomanació d’augmentar res a compte del conveni. Tot i que és potestat de l’empresa fer-ho o no.


Imagen relacionada

Incoterms

Son poc frequents els dubtes que sorgeixen envers els incoterms que s’utilitzen en el tràfic de mercaderies. Si voleu documentar-vos sobre les seves particularitats podeu trobar més informació aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm


Resultado de imagen de duplicidad
Convenis per evitar la doble imposició fiscal de Drets d’Autor

Per conèixer el tractament tributari aplicable als drets d’autos en relació amb l’actual normativa fiscal internacional aplicable recollida als Convenis per evitar la doble imposició (CDI) signats per Espanya, podeu accedir a la circular fiscal difosa pel Gremi d’Editors de Catalunya

http://www.gremieditors.cat/wp-content/uploads/2016/02/WEB-Circular-tributacio-drets-dautor-Gener-2016.pdf


Normes CLS

Les Normes CSL són protocols de mínims acordats per representants d'Editors (FGEE), Distribuïdors (FANDE) i Llibreters (CEGAL), per a tractar d'optimitzar els processos en la comercialització del llibre.

http://www.fande.es/normalizacion/csl_index.html