Associar-se

L’alta a la Cambra és immediata. Per accedir als serveis de la Cambra del Llibre cal ser-ne membre o ser membre d’alguna altra Cambra del Llibre d’Espanya.

És important ser membre de la Cambra del Llibre perquè des d’aquesta vetllem per a que totes les vostres operacions compleixin els requisits legals per a la seva circulació i no us trobeu amb problemes de transit.


És obligatori ser membre de la Cambra?

No, no és obligatori ser membre de la Cambra. No obstant ser membre de la Cambra dona veu i vot. És per a la gran majoria un reconeixement estar representats per la Cambra qui reforça el pes de tota una industria i dona prestigi a les empreses agrupades i potencia les iniciatives col·lectives i sectorials.

És obligatori tramitar la documentació amb la Cambra?

No, no ho és, sempre i quan conegueu totes les gestions que s’han de complir per documentar una operació.

No és condició obligatòria tramitar la documentació de les operacions de Comerç exterior a través d’aquesta Cambra. Hi ha empreses que per volum, eventualitat, seguretat en les operacions i altres motius prefereixen deixar aquests tràmits en mans de la Cambra.

Hi ha responsabilitats que recauen en l’exportador i no pas en el transportista, tràmits que per no fer-los correctament poden acabar en sancions o complicacions en el transit de la mercaderia ja sigui perquè el primer les ignora o perquè el segon les eludeix.

La Cambra és destre en les rutines del nostre dia a dia i els serveis s'ofereixen amb unes tarifes molt assequibles. No us la jugueu. Us recomanem que deixeu les vostres operacions a les nostres mans.

Les operacions que vulgueu assegurar, sota l'empara de la pòlissa col·lectiva a un preu molt avantatjós respecte el mercat lliure, s’han de tramitar necessàriament a través nostre.

A la vegada, la informació que circula per les nostres oficines és la base per a les estadístiques globals i individuals de fluxos, països, partides, volums, etc. que serveixen per analitzar tendències i dibuixar perfils de l’exportador.

En base a les estadístiques es proposen accions empresarials a l’exterior tutelades per la Cambra per apropar les nostres empreses en mercats potencials.

Tot això, si s’és membre de la Cambra.


Què cal formalitzar per ser membre de la Cambra?

Documentació necessària per associar-se:

  1. Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal

  2. Fotocòpia de l’Impost d’Activitats Econòmiques o document d’exempció

  3. Fotocòpia de l’alta o de l’últim rebut pagat del gremi al que correspon, segons l’activitat que realitzi

  4. Butlleta d’inscripció (Descarregar)

  5. Document SEPA d’autorització de domiciliació dels rebuts (Descarregar)

  6. *Autorització INTRASTAT (Descarregar)

  7. *Autorització DUA (Descarregar)


(*) Autorització opcional si es vol contractar aquests serveis.