CONTACTES SECTORIALS

DILVE.

Distribuïdor d'informació del llibre en venda .És una plataforma, basada a Internet, per a tots els professionals de la cadena del llibre, que permet la gestió i distribució d'informació bibliogràfica i comercial del llibre en venda. De manera fàcil i rapida es pot carregar i extreure les dades de cada obra junt a continguts rics.

https://www.dilve.es

Resultado de imagen de ISBN

ISBN. Internacional Standard Book Number

És el codi identificador internacional per a les publicacions monogràfiques.

Adquiriu ISBNs per a publicacions a Espanya https://agenciaisbn.es/web/index.php

Consulteu què és l’ISBN https://ca.wikipedia.org/wiki/ISBN


Dipòsit Legal requisits i novetats 

Aquest assigna els números de dipòsit legal a la producció editorial i audiovisual catalana i en recull exemplars per a la seva preservació, que es dipositen i poden consultar a la Biblioteca de Catalunya, entre d’altres biblioteques.

Aclarint dubtes sobre el Dipòsit legal: http://www.bnc.cat/Professionals/Diposit-legal#faq

http://www.bnc.cat/Professionals/Diposit-legalLibridata

Libridata és una plataforma digital online per obtenir informació útil sobre les vendes i usos dels llibres per a editors, distribuïdors i llibreters, amb els objectius de facilitar les relacions comercials entre les diferents empreses del sector i d’optimitzar la gestió administrativa de la cadena del llibre, la promoció i la seva venda.

Actualment, Libridata compta amb un pannel de 200 punts de venda de llibres a Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. Libridata registra l’activitat diària de venda i disponibilitat de títols al mercat.

El desembre de 2016 es va signar l’acord entre la Cambra del Llibre de Catalunya i CEGAL per a integrar LibriData i CEGAL en Red amb el nom únic de LibriRed.

La nova eina integra el millor de les dues aplicacions existents i es converteix en un programa d’informació i anàlisi de vendes i estocs, que abasta tot l’Estat i serà de gran utilitat per a tots els operadors de la cadena del llibre. Permet obtenir rànquings de vendes generals, les fitxes Dilve sense cost i la disponibilitat de títols. La informació no es basa en projeccions i estimacions sinó en la informació real del punt de venda.

I recordar-vos que integrar-se a Libridata no té cap cost per a les llibreries.

Demaneu informació al Gerard Nahm gnahm@telefonica.net 

http://www.gremidellibreters.cat/index.php/serveis-del- gremi/projectes/libridata

Resultado de imagen de librired

Librired

LibriRed és la nova eina d'anàlisi i coneixement del mercat del llibre a Espanya creada amb l'objectiu d'aportar una major eficiència als processos de producció, distribució i comerç.

http://www.cegal.es/librired/

Resultado de imagen de america reads spanish

America Reads Spanish

L'ICEX i la FGEE han desenvolupat la campanya America Reads Spanish, amb l'objectiu d'augmentar l'ús i lectura del castellà (llengua espanyola predominant) a través de milers de biblioteques, escoles i llibreries als Estats Units.

America Reads Spanish considera que la llengua espanyola potencia la comunicació entre cultures en un moment en què és molt important entendre i enriquir la percepció de tothom sobre la realitat global. La importància de la llengua espanyola com a recurs econòmic també ha permès a diverses organitzacions d'Espanya i d'altres països d'Amèrica Llatina recolzar aquest projecte ajudant-nos a

promoure:

 La consciència dels llibres i autors espanyols en aquest país, a través de comerciants, biblioteques locals i sistemes escolars i universitaris.

 La presència de llibres en castellà a la literatura i lectura nord-americana en espanyol .Per transmetre i difondre millor aquest missatge, America Reads Spanish està comptant amb nombrosos participants que inclouen associacions professionals, cadenes de llibreries, biblioteques públiques i privades i destacades associacions hispanes en aquest país.

Per obtenir més informació sobre les institucions que desenvolupen America Read Spanish, visiteu:

http://www.americareadsspanish.org

Resultado de imagen de sinli

SINLI. Sistema de Información Normalizada para el Libro .És el conjunt de documents de gestió normalitzats existents a hores d'ara, fruit del treball i l'experiència de llibreters, distribuïdors i editors, des de finals de l'any 2000, en què amb una vocació el més universal possible, es va posar en marxa el projecte de normalitzar els documents de comercials més importants que diàriament s'intercanvien dins el sector.

IE-FANDE, és el programa de comunicacions via Internet desenvolupat per FANDE, el qual permet l'enviament i recepció dels documents normalitzats SINLI.

Hi ha més de 2.200 empreses del sector del llibre (Editorials, Distribuïdores, Llibreries i Serveis de Suport), que formen part de la comunitat SINLI.

http://www.fande.es/sinli_index.html