ESTADÍSTIQUES

Actualment el document públic més complet en estadístiques sobre el sector editorial és editat anyalment amb el nom de “Comercio Exterior del Libro” que podeu trobar a l’apartat Publicacions

Les estadístiques d’aquest Comercio Exterior es nodreixen de la consolidació de dades que provenen de les tres cambres del llibre: Madrid, Catalunya i Euskadi, contrastades amb les dades que facilita l’administració duanera i considerada només la informació de partides aranzelàries del nostre sector.

Les estadístiques de la Cambra del Llibre de Catalunya són parcials, tot i així, els nostres sistemes permeten analitzar els moviments dels nostres socis i comparar-los en el marc del conjunt.

Estem treballant per a que cadascú tingui una àrea accessible a les seves dades, resums i factures.

Si algú té interès en conèixer el conjunt de les seves operacions de comerç exterior podem dissenyar-li una estadística concreta on conjugarem Períodes, Regions i Països, Fluxos, Imports, Quilos.