CERTIFICATS

La Cambra us pot emetre els certificats que necessiteu per a la vostra documentació:


  • Emissió de certificats d'assegurança contractats a l’empara de la pòlissa global, en cas de sinistre o a petició del client estranger.


  • Certificació de factures per a l'obtenció del Visat Consular, si és requerit pel país de destinació.


  • Emissió de Certificats d'Origen de les mercaderies per a Exportacions i importacions amb tercers països.


Podeu posar-vos en contacte a través del correu export@cambrallibre.cat