DUAS

El DUA (document únic administratiu) és el suport paper de la nostra declaració d'importació o exportació davant les autoritats duaneres. Retirada o embarcament de les mercaderies ("alliberament” o “levante"), utilitzant-se’n un o altre segons el tipus d'operació que reflecteixi.


La Cambra emet DUAs recapitulatius una vegada al mes.

El fet de ser recapitulatiu és un avantatge que permet agrupar factures per país i partida arancel·laria i us és facturada només una unitat de despatx.


La Cambra emet aproximadament 600 DUAS anuals, exclusivament d’enviaments postals per Correos o Asendia.


Per donar aquest servei, la Cambra era inspeccionada pel servei de duanes una vegada a l’any d’una mostra de les operacions dels DUAS. Des que la Cambra gaudeix del certificat OEA, la intensitat de les inspeccions ha guanyat en confiança i es realitza amb menys freqüència.


Tarifes per a membres de la Cambra per al servei unitari d’emissió de DUA és de 2,00 €


Descarregueu-vos el procediment per a autoritzar a la Cambra a fer els vostres DUAs.