PAÏSOS

Informes de diferents països

L’ICEX disposa d’una col·lecció permanent i constantment actualitzada d’informes dels diferents països. Quan us disposeu a emprendre accions comercials us recomanem indagar prèviament sobre el país en qüestió en la seva web. També podeu demanar els seus serveis per a determinats informes personalitzts.

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html


Les empreses sòcies de la Cambra son informades de totes les accions empresarials que, amb ajut econòmic institucional o sense, promouen les diferents seccions per a internacionalitzar la industria de Catalunya a l’estranger.

Si esteu interessats en participar en alguna acció col·lectiva d’internacionalització, missions empresarials, assistència a fires sectorials o endegar inclús un projecte individual, l’equip de la Cambra us pot ajudar a canalitzar les vostres inquietuds