PARTIDES ARANZELÀRIES

La partida aranzelària és cadascun dels codis que defineixen a l'aranzel de duanes una mercaderia determinada o sota el qual s'agrupa una categoria de mercaderies afins entre si. Els dos primers dígits fan referència al capítol i els dos següents identifiquen el lloc que es troba dins del capítol. I els següents dígits subclassifiquen alguns grups més de mercaderies.

L'expressió Classificació Aranzelària té fonamentalment dos significats. El primer, com a denominació d'un sistema de classificació de mercaderies objecte de comerç internacional; el segon, per a designar al codi utilitzat en una operació d'importació o d'exportació mitjançant el qual les autoritats assignen i els usuaris coneixen els impostos, drets, regulacions no aranzelàries, etc., aplicables a cada producte.

Les partides aranzelàries més comuns utilitzades per les operacions de la Cambra del Llibre són les del grup 49. Aquestes agrupen tots els Productes editorials, de la premsa i de les demés Indústries gràfiques, textos manuscrits o mecanografiats i plans.

Els nostres socis, en les seves factures també detallen eventualment altres productes complementaris a la seva activitat.

És important, per evitar sancions o barreres al transit de mercaderies que les partides defineixin el més exactament possible la mercaderia facturada.

Si teniu dubtes sobre la correcta partida que heu d’especificar en les factures d’exportació podeu consultar a Internet la codificació de la partida que esteu cercant.

A la nostra secretaria també us aclarirem els dubtes que tingueu al respecte.