El conveni col·lectiu al que estan adherides les empreses membres de la Cambra del Llibre (tret d’alguna excepció) és el “Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars”. 

BOE – “Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018”

El Conveni vigent és el de la resolució de 3 de juliol de 2015, Boe 168 de 15 de juliol de 2015, i encara està en vigor i prorrogat. CC.OO. ha denunciat el Conveni el mes de desembre de 2016 proppassat i s’han obert negociacions, sobre les quals es pot preveure una resolució en el segon semestre de 2017.

De moment no hi ha cap notícia més. Tampoc no hi ha cap recomanació d’augmentar res a compte del conveni. Tot i que és potestat de l’empresa fer-ho o no.